100111-RELLEU-El Pregoner De Relleu a Canal9.-Pepe Sirvent"El Male"

                                        
El 11 de Gener de 2009 a les 12:00h en Canal 9 de televisió Valenciana , en el programa de
"La Plaça", ix el nostre amic Jose Cantó Cabot , conegut per "El Mala",l'ultim pregoner de Relleu.
EL 2 de maitg de 2010 , el Male traspasa els poders al nou pregoner de Relleu,Cascales.